Miejsce postoju autobusów dla uchodźców

Centrum Pomocy Humanitarnej
ul. Lwowska 36
37-700 Przemyśl

Miejsce dostawy towarów

Towary przyjmujemy 7 dni w tygodniu
w godzinach 8:00-20:00.

Centrum Pomocy Humanitarnej
ul. Lwowska 36
37-700 Przemyśl

Aktualnie CPH może przyjąć ponad 1 500 Uchodźców i zorganizować transport dla podobnej liczby dziennie. Chętnych do wsparcia zapraszamy.